سلام ، به سایت شرکت زمرد تراز پارسیان خوش آمدید.

تهیه و ارائه لایحه به هیات بند 3 ماده 97 قانون مالیات

تهیه و ارائه لایحه به هیات بند 3 ماده 97 قانون مالیات

تهیه و ارائه لایحه هیات بند 3 ماده قانون مالیات زمانی که یک پروژه مالیاتی دچار اختلاف شود جهت حل این اختلاف به هیات بند 3 ماده 97 قانون مالیات ارجاع داده می شود.

بند 3 ماده 97 قانون مالیات چیست؟

بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم یکی از هیات های می باشد که برای حسابداران و عزیزانی که به اداره مالیات مراجعه کرده باشند واژه آشنا خواهد بود. این هیات از سه عدد حسابرس منتخب و زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیات می باشند.   زمانی که ممیز توانایی اظهار نظر در خصوص پرونده مالیاتی را نداشته باشد به این هیات واگذار می شود. تا پرونده به صورت کلی تفسیر موضوع شود.

 

اگر بخواهیم به صورت کلی در خصوص بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم صحبت کنیم باید بگوییم زمانی که اسناد و مدارک مودی از نظر اداره دارایی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل اتکا باشد. کتبا به مودی اعلام نموده و به هیات بند سه ارجا می دهند.

 

 هیات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم متشکل از ۳ حسابرس می باشد. و مودی در این هیات حق دارد لایحه مالیاتی تنظیم نماید.

هیات بند۳ پس از دریافت اسناد توضیحات مودی مهلت دارد ظرف مدت ۱۰ روز جوابیه خود را به ممیز اعلام نماید.

در صورتی که هیات تشخیص دهد که دلیل ممیز برای این کار اشتباه است. موظف است به دادستانی مالیاتی اعلام نمیاند.

علت های عدم پذیرش دفاتر مالیاتی بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

جهت دریافت مشاوره رایگان

با ما در تماس باشید

دفاتر نزد مراجع ذی ربط ثبت نشده باشد و فاقد یک یا چند برگ است هیات بند۳.
عدم ثبت یک یا چند ثبت مالی در دفاتر.
تاخیر تحریر دفتر روزنامه بیش از ۱۵ روز.
تاخیرتحریر دفتر کل.
عدم ثبت عملیات شعب.
عدم دسترسی مودی به دفاتر هیات بند۳.
عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با سیستم های ماشینی.
جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.
عدم ارائه یک یا چند دفتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.
تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع به اداره مالیاتی.
تغییر روش نگهداری دفاتر.
تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.
حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیک هیات بند۳.

بند 3 ماده 97 قانون مالیات

نکات مالیاتی مربوط بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

در صورتی که ایرادات دفاتر، منطبق با موضوع ماده بیست آیین نامه، نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر. به هیات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، اعلام اداره امور مالیاتی باید تحت عنوان رد دفاتر باشد. و هیأت مذکور نیز به علت عدم رعایت موازین قانونی رأی به مردودی دفاتر خواهد داد. 

 

 

در صورتی که ایرادات موضوع ماده ۲۰ آیین نامه در دفاتر مشاهده نگردیده اما مؤدی مقررات مربوط به دستورالعمل صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی. در خصوص رعایت مقررات (کد اقتصادی) و یا استفاده از فاکتور نمونه را رعایت ننموده و یا کد جعلی و یا کد دیگران استفاده نموده. و یا ضمائم همراه اظهار نامه، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم حوزه مالیاتی ننموده و یا ظرف یک ماه مقرر. به هیأت سه نفری تسلیم نکرده باشد در این حالت دفاتر، ایراد قانونی نداشته و رد نمی شود. و بلکه دفاتر مؤدی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نیست و هیات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تحت همین عنوان باید اظهار نظر نماید.

 

 

در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، زمان دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه خواهد شد. که مأموران تشخیص مالیات حداکثر تا موعد مقرر (۴ ماه پس از پایان سال مالی ) موارد رد یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام نمایند. در غیر این صورت پس از مهلت مقرر، مالیات مشمول مرور زمان خواهد شد .

 

 

در اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، در موارد تشخیص علی الرأس، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده. امکان تعیین در آمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد (به نفع یا به ضرر مؤدی ) اداره امور مالیاتی مکلف است در آمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید.

 

به طور مثال در صورتی که سود ابرازی مؤدی در اظهار نامه، بیشتر از میزان در آمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس (در دفاتر ) باشد. مطابق تبصره مذکور، سود ویژه ابرازی (واقعی ) به جای در آمد مشمول مالیات ملاک مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

 

باید توجه شود که مسائل جزیی و پیش پا افتاده به هیأت سه نفری اعلام نگردد. اعلام موارد جزئی و بی اهمیت جز بدبینی مؤدیان و اتلاف وقت و صرف هزینه، فایده دیگری ندارد.


برای تعیین در آمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس، لازم است دو عامل، قرینه مالیاتی و ضریب مالیاتی در یکدیگر ضرب شود:

 

در آمد مشمول مالیات از طیق علی الرأس = قرینه مالیاتی ضربدر ضریب مالیاتی
تعیین قرینه مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات: اداره امور مالیاتی باید از طریق تحقیق و بررسی و به دست آوردن اطلاعات و مدارک کافی و در صورت لزوم از طریق اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات ها ، در نهایت فروش و یا در آمد مؤدی را که متناسب با وضعیت و موقیت شغلی و حجم عملیات مؤدی باشد تعیین نماید. 

 

 

مطابق ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم ، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و در آمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد . بدیهی است در صورتی که درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط واحد مالیاتی ، متکی به اسناد و مدارک و اطلاعات کافی و به طور منطقی و قانونی تعیین شده باشد ، مؤدی مالیاتی چاره ای جز تمکین نخواهد داشت . در غیر این صورت پروند سالها در مراجع مالیاتی لاینحل باقی مانده ، موجب اتلاف وقت و صرف هزینه برای مؤدی و وزارت امور اقتصادی می گردد.

جهت دریافت مشاوره رایگان

با ما در تماس باشید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.